Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Σοκαριστικά ευρήματα από την ΕΛΣΤΑΤ – Υπό τον κίνδυνο φτώχειας 2,5 εκ. Έλληνες πολίτες! – Στα 10.676 ευρώ το μέσο ετήσιο εισόδημα.
Με το φάσμα της φτώχειας ήρθε αντιμέτωπο το 23,1% των Ελλήνων πολιτών το 2012.

Τα παραπάνω σοκαριστικά στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ με θέμα το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών.

Ειδικότερα, το 23,1% των Ελλήνων – δηλαδή σχεδόν 1 στους 4 – διέθετε ετήσιο εισόδημα περίπου 5.700 ευρώ ανά άτομο ή 11.986 ευρώ ανά οικογένεια!

Μάλιστα, τα ετήσιο ατομικό εισόδημα διαμορφώθηκε το 2012 στα 10.676 ευρώ, ενώ το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα στα 17.977 ευρώ. Υπό τον κίνδυνο της φτώχειας εκτιμάται πως βρίσκονται 914.873 νοικοκυριά ή αλλιώς 2.535.700 άτομα.Βασικές διαπιστώσεις της έρευνας:

• Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 26,9% και είναι υψηλότερος κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.

• Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ανέρχεται σε 17,2% και είναι μειωμένος κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2011.

• Ο πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από 3 μήνες, συνολικά, το έτος, ανέρχεται σε 1.010.900 άτομα ή σε 16,1% του πληθυσμού ηλικίας 18- 59 ετών, ενώ το προηγούμενο έτος (2011) ανερχόταν σε 837.300 άτομα.

• Το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια ως προς το σύνολο του πληθυσμού για κάθε μία από τις παρακάτω ομάδες είναι:

- Μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (66,0%)
- Άνδρες άνεργοι (52,1%)
- Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων (33,3%)
- Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (26,9%)
- Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (24,1%)
- Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (23,5%)


• Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό4 ανέρχεται σε 3.795.100 άτομα ή σε 34,6% του συνόλου του πληθυσμού (το έτος 2011 ήταν 3.403.300 άτομα).

• Ο κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, υπολογιζόμενος με κατώφλια διάφορα του 60% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, ανέρχεται σε:

- 10,6%, αν το κατώφλι οριστεί στο 40% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος,
- 16,0%, αν το κατώφλι οριστεί στο 50% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος και
- 27,3%, αν το κατώφλι οριστεί στο 70% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος
πηγή
ΠΗΓΗ koukfamily.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου