Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Στον ESM τα 25 δισ. των τραπεζών, πάγωμα αποπληρωμής και επιμήκυνση εξετάζει η ΕΕ - Haircut ζητάει η Ελλάδα!!
Αν η προσπάθεια για haircut αποτύχει τότε μέσω των λύσεων που προτείνει η ΕΕ προς την Ελλάδα θα δώσει απλά…παράταση ζωής στην ελληνική οικονομία.
Μεταφορά των 25 δισεκ. της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στον ESM (ενδεχομένως και των 14 δισεκ. του funding gap) καθώς και πάγωμα αποπληρωμής των δανείων έως το 2020 με παράλληλη επιμήκυνση και μείωση των επιτοκίων εξετάζει η ΕΕ για την Ελλάδα.
Με βάση ενδείξεις η λύση του haircut που θα αποτελούσε την βέλτιστη λύση για την Ελλάδα δεν εξετάζεται από την ΕΕ και για αντιπερισπασμό, ώστε να κάμψουν τις απαιτήσεις της Ελλάδος φαίνεται ότι
1)Θα αποδεχθούν την μεταφορά των 25 δισεκ. της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στον ESM.
Η λύση αυτή θα οδηγήσει σε ελάφρυνση του χρέους κατά 25 δισεκ. και αν συμπεριληφθούν και τα 14 δισεκ. του funding gap δηλαδή των κεφαλαίων που δόθηκαν για να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ ενεργητικού και παθητικού τότε το ελληνικό χρέος από 322 δισεκ. θα μειωθεί στα 283 δισεκ. ευρώ.
Μια τέτοια εξέλιξη σίγουρα αποτελεί θετικό βήμα αλλά δεν καθιστά βιώσιμο το χρέος.
Είναι ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός αλλά δεν αποτελεί την ιδανική λύση για το ελληνικό χρέος.
2)Η ΕΕ εξετάζει να παγώσει τις αποπληρωμές έως το 2020 που σημαίνει ότι για το διάστημα 2015 έως 2020 δηλαδή για 5 χρόνια ο προϋπολογισμός δεν θα επιβαρύνεται με αποπληρωμές.
Και αυτή η πρόταση είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
3)Η ΕΕ επίσης προτείνει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων 144 δισεκ. από τον EFSF, 51 δισεκ. διακρατικά δάνεια και 32 δισεκ. από το ΔΝΤ καθώς και μείωση των επιτοκίων έως και 0,75% χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.
Οι λύσεις αυτές αποτελούν και την βάση διαπραγμάτευσης της ΕΕ προς την Ελλάδα.
Η ΕΕ ενώ μέχρι πρότινος δεν συζητούσε τίποτε με την Ελλάδα ξαφνικά συζητάει πολλές λύσεις εξέλιξη που αποτελεί θετική εξέλιξη.
Όμως το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι η δομή του χρέους και η αντιπαραγωγική της οικονομία.
Η Ελλάδα χρειάζεται μια ριζοσπαστική λύση ώστε να καταστεί βιώσιμο το χρέος και η λύση αυτή είναι το haircut στα δάνεια του EFSF και roll over στα ελληνικά ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ.
Όμως αν η προσπάθεια για haircut αποτύχει τότε μέσω των λύσεων που προτείνει η ΕΕ προς την Ελλάδα θα δώσει σίγουρα…παράταση ζωής στην ελληνική οικονομία.

Εξέλιξη χρεολυσίων και τόκων

Έτος 2013: χρεολύσια 12,890 – τόκοι 5,887
Έτος 2014: χρεολύσια 24,900 – τόκοι 6,026
Έτος 2015: χρεολύσια 16,018 – τόκοι 5,878
Έτος 2016: χρεολύσια 7,075 – τόκοι 6,028
Έτος 2017: χρεολύσια 7,480 – τόκοι 6,405
Έτος 2018: χρεολύσια 4,672 – τόκοι 6,590
Έτος 2019: χρεολύσια 9,949 – τόκοι 6,622
Έτος 2020: χρεολύσια 7,052 – τόκοι 6,360
Έτος 2021: χρεολύσια 7,169 – τόκοι 10,956
Έτος 2022: χρεολύσια 8,873 – τόκοι 24,489
Έτος 2023: χρεολύσια 11,186 – τόκοι 17,551
Έτος 2024: χρεολύσια 10,864 – τόκοι 13,641
Έτος 2025: χρεολύσια 8,795 – τόκοι 9,030
Έτος 2026: χρεολύσια 8,569 – τόκοι 8,642
Έτος 2027: χρεολύσια 8,453 – τόκοι 8,215
Έτος 2028: χρεολύσια 8,060 – τόκοι 7,779
Έτος 2029: χρεολύσια 7,308 – τόκοι 7,290
Έτος 2030: χρεολύσια 7,329 – τόκοι 6,853

Οι δύο πρακτικές λύσεις που πρέπει να εξετάσει η Ελλάδα

Λύση πρώτη με εμπλοκή ΕΚΤ και ESM χωρίς πιστωτικό γεγονός

Θα μπορούσε να υπάρξει ένα διττό σχήμα με εμπλοκή της ΕΚΤ και του ESM-EFSF και με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα να γλιτώσει περίπου 55 με 60 ή υπό όρους 61 δισεκ. ευρώ μειώνοντας το χρέος χωρίς να υπάρξει πιστωτικό γεγονός.
Συγκεκριμένα θα μπορούσαν να μεταφερθούν τα 25 ή συνολικά τα 49 δισεκ. του ΤΧΣ, στον ESM και αυτομάτως να μειωθεί το ελληνικό χρέος κατά 25 δισεκ. ή 49 δισεκ. ευρώ.
Ταυτόχρονα να υπάρξει θεσμική διαπραγμάτευση με την ΕΚΤ και να αποδεχθεί να αποπληρωθούν τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει δηλαδή τα 35 δισεκ. σε τιμές κτήσης και όχι στις τελικές ονομαστικές τιμές ή και τα ελληνικά ομόλογα στην ΕΚΤ να μπουν σε καθεστώς rollover

Λύση δεύτερη με haircut, πιστωτικό γεγονός αλλά με μεγαλύτερο όφελος

Το ελληνικό χρέος ανέρχεται στα 322 ή 315 δισεκ. (με βάση νέο τρόπο καταμέτρηση) εκ των οποίων τα 245 δισεκ. ευρώ είναι κεφάλαια των μηχανισμών στήριξης.
Από αυτά τα 245 δισεκ. τα 143,65 δισεκ. είναι δάνεια που έχουν χορηγηθεί μέσω EFSF.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο EFSF τα κεφάλαια αυτά που έδωσε στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία τα έχει δανειστεί από τις αγορές.
Τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν παράσχει εγγυήσεις στον EFSF – ESM αλλά τα κεφάλαια που έχουν δοθεί στα κράτη προέρχονται από τις αγορές.
Ο ESM με την στήριξη όλων των ευρωπαϊκών χωρών έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας.
Αυτό το κεφαλαιακό δίχτυ προστασίας- εγγυήσεων ο ESM το χρησιμοποιεί εξασφαλίζοντας υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και εξασφαλίζοντας κεφάλαια από τις αγορές μέσω ομολόγων.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζητήσει haircut στα δάνεια που έχουν δοθεί με διακρατικούς όρους δηλαδή τα 53,9 δισεκ. γιατί αυτά δόθηκαν με όρους διακρατικών συμφωνιών.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζητήσει haircut από τα 30,1 δισεκ. του ΔΝΤ.
Όμως τα 143,6 δισεκ. του EFSF δηλαδή τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα και τα οποία αντλήθηκαν από τις αγορές θα μπορούσαν να υποστούν ένα haircut 50% δηλαδή όφελος 72 δισεκ. για την Ελλάδα χωρίς να υπάρχουν δομικές επιδράσεις στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Το EFSF θα υποστεί ζημία 72 δισεκ θεωρητικά γιατί ήδη διαθέτει εγγυήσεις από τα ευρωπαϊκά κράτη ύψους 500 δισεκ. ευρώ.
Με ένα haircut 50% η Ελλάδα θα ωφελείτο 72 δισεκ. αλλά οι ιδιώτες που ουσιαστικά θα ζημιώνονταν θα αναπληρώνονταν 100% από τις εγγυήσεις που έχουν ούτως ή άλλως κατατεθεί στον ESM.
Με αυτό τον τρόπο το ελληνικό χρέος θα μειωνόταν κατά 72 δισεκ. και από 322 δισεκ. θα υποχωρούσε στα 250 δισ μειώνοντας την σχέση χρέους προς ΑΕΠ στο 137% από 177%.
Μάλιστα αν τα 25 δισεκ. του ΤΧΣ περνούσαν απευθείας στον ESM το τελικός όφελος για την Ελλάδα θα ήταν 97 δισεκ. κοντά 100 δισεκ. εξέλιξη που όχι απλά θα καταστούσε βιώσιμο το χρέος αλλά μετά το σοκ των τυπικών υποβαθμίσεων σε default της Ελλάδος η χώρα θα αποκτούσε δυναμική εξόδου από την παρακμή και την φθορά.
Βέβαια για να υπάρξει haircut και για να το δεχθεί ο ESM ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πολιτική απόφαση.
Η επιμήκυνση είναι λύση παρωδία για το χρέος, ωστόσο το haircut ενώ καθιστά βιώσιμο το χρέος, απαιτεί πολιτική απόφαση που ακόμη η Ευρώπη δεν είναι διατεθειμένη να την λάβει για την Ελλάδα.
Συν τοις άλλοις στρατηγικά και σε βάθος χρόνων η Ελλάδα πρέπει να μετακυλήσει το χρέος από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ στους ιδιώτες.
Τα δάνεια της Τρόικα θα πρέπει να μετατραπούν σε χρέος μέσω εκδόσεις ομολόγων, δηλαδή να περάσει το διακρατικό χρέος στους ιδιώτες μέσω δημοπρασιών ομολόγων θα αντλεί κεφάλαια και θα αποπληρώνει τα κρατικά δάνεια.
Λύση για την βιωσιμότητα του χρέους χωρίς haircut θα αποτελέσει παγίδα ασφυξίας για την οικονομία της Ελλάδος για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες 10ετίες.

Η Ελλάδα πλήρωσε την χρεοκοπία με 220 δισεκ. ευρώ

Η Ελλάδα πλήρωσε την χρεοκοπία με 220 δισεκ. ευρώ αλλά πως προκύπτουν αυτά τα 220 δισεκ. ευρώ;
1)Η Ελλάδα υπέστη οικονομικό σοκ που στέρησε από το εθνικό πλούτο 35-40 δισεκ. ευρώ.
Το ΑΕΠ έχει μειωθεί στα 183 δισεκ. όταν είχε φθάσει στα 230 δισεκ. πριν λίγα χρόνια.
2)Γιατί οι καταθέσεις, ο κοινωνικός πλούτος, μειώθηκε κατά 85 δισεκ. η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταθέσεων παγκοσμίως κατά -36% από τα 237,5 δισεκ. σε 152 δισεκ.
Η ελληνική κοινωνία πλήρωσε πανάκριβα την κρίση χρέους της Ελλάδος.
3)Γιατί οι ελληνικές τράπεζες υπέστησαν μια σωρευτική ζημία από το ελληνικό χρέος περίπου 42 δισεκ. PSI+ και επαναγορά χρέους.
4)Γιατί τα προβληματικά δάνεια λόγω της κρίσης χρέους από 8% που ήταν εκτινάχθηκαν στο 34% δηλαδή σε λίγα χρόνια τα προβληματικά δάνεια από 16 δισεκ. εκτινάχθηκαν στα 77 δισεκ. ευρώ δηλαδή 61 δισεκ. προστέθηκαν ως βάρος στις τράπεζες απόρροια αδυναμίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.
5)Γιατί λόγω της κρίσης χρέους η ανεργία εκτινάχθηκε σε ιστορικά υψηλά αγγίζοντας τα 1,35 εκατ επίπεδα πρωτοφανή, επίπεδα ρεκόρ.
6)Γιατί το PSI+ ήταν μια καλοστημένη απάτη ώστε να φορτωθούν το ελληνικό χρέος σε επίπεδο κόστους οι ελληνικές τράπεζες και τα ελληνικά ασφαλιστικά Ταμεία.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν την πολυτέλεια να ξεφορτώσουν το ελληνικό χρέος στην ΕΚΤ και έτσι πλήρωσε το χρέος της Ελλάδος….η Ελλάδα.
7)Γιατί τα 245 δισεκ. ευρώ δάνεια που έδωσε η ΕΕ και το ΔΝΤ δεν χορηγήθηκαν δωρεάν φέρουν επιτόκια τα οποία η Ελλάδα αποπληρώνει.
Άρα ο δανεισμός βοήθησε την Ελλάδα αλλά η Ευρώπη δεν βοηθάει την Ελλάδα αφιλοκερδώς, ανιδιοτελώς.
8)Γιατί η μεγάλη παγίδα της Ελλάδος ονομάζεται σύνθεση χρέους.
Παγκοσμίως το κρατικό χρέος - που φθάνει τα 47 τρισ. δολάρια χωρίς το ιδιωτικό ενώ συνολικά δημόσιο και ιδιωτικό χρέος φθάνει τα 102 τρισ. δολάρια ή 75 τρισ. ευρώ - το κατέχουν ιδιώτες που επενδύουν σε μια χώρα μέσω των ομολόγων που εκδίδονται.
Στην Ελλάδα η πλειοψηφία του χρέους είναι διακρατικό δηλαδή διακρατικά δάνεια.
Η Ελλάδα θα πληρώνει τα δάνεια και ταυτόχρονα θα καταβάλλει τα υψηλότερα επιτόκια της Ευρώπης στους ιδιώτες επενδυτές.
Κανένα ευρώ δεν θα περισσεύει για ανάπτυξη.
Είναι λογικό, τεχνικά ορθό και δίκαιο το ελληνικό χρέος να μετατραπεί εκ νέου σε ιδιωτικό, όπως είναι το Γερμανικό, το Γαλλικό, το Ιταλικό.
Είναι λογικό η Ελλάδα να μετατραπεί εκ νέου μια χώρα όπου οι κανόνες των αγορών δουλεύουν επαρκώς και άρτια.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πρέπει να θεμελιώσει εκ νέου τους κανόνες της αγοράς στην φιλελεύθερη τους μορφή.
Όμως η Ελλάδα σε αυτή την διαδικασία έχει ένα μεγάλο αντίπαλο, αυτή η αναδιάρθρωση από διακρατικό χρέος σε ιδιωτικό θα είναι μια πολύ επώδυνη για την κοινωνία διαδικασία.
Για τους λόγους αυτούς χρειάζεται πολιτική τόλμη ώστε να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους.
Η Ελλάδα μέσω ενός haircut 50% στα δάνεια του επίσημου τομέα και διασφαλίζοντας όλα τα ομόλογα του ιδιωτικού τομέα δεν εξασφαλίζει μόνο την βιωσιμότητα του χρέους αλλά φέρνει στο παρόν την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος περίπου του 2020.
Δηλαδή ότι χάσαμε στο πρόσφατο παρελθόν θα το ανακτήσουμε και κερδίσουμε στο εγγύς μέλλον.
Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα ομόλογα των ιδιωτών, δεν θα κουρευτούν ποτέ, διασφαλίζονται οι ιδιώτες από το γεγονός ότι τα ελληνικά ομόλογα είναι αγγλικού δικαίου άρα δεν μπορούν να κουρευτούν.
Το haircut στα δάνεια του επίσημου τομέα δεν θα είναι απόδειξη αναξιοπιστίας της Ελλάδος αλλά απόδειξη ότι η Ευρώπη στηρίζει την Ελλάδα έμπρακτα.

ΠΗΓΗ www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου