Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Περίληψη εισήγησης του Θεοφάνη Θ. Γκατζή για το Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing και Βranding Τόπου με θέμα: Ποια θα είναι τα οφέλη από την ανάδειξη της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021 και ο απολογισμός του θεσμού Πάτρα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2006


Γράφει ο ΘΕΟΦΑΝΗΣ Θ. ΓΚΑΤΖΗΣ
Οικονομολόγος-Διεθνολόγος, Aρθρογράφος
ΜSc Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού, των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Εmail:theofanis28@ gmail.com

Το τριήμερο 31 Μαρτίου- 2 Απριλίου, του παρόντος έτους,  πραγματοποιήθηκε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Μarketing και Βranding τόπου στο πολιτιστικό κέντρο  Μύλος του Παππά στη Λάρισα στο οποίο συνδιοργανωτές ήταν ο Δήμος Λάρισας και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο εν λόγω συνέδριο παρουσιάστηκαν εισηγήσεις, μεταξύ άλλων, από Καθηγητές Πανεπιστημίων, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης, μεταπτυχιακούς φοιτητές και εκπροσώπους τοπικών αυτοδιοικήσεων (π.χ. δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι) που σχετίζονταν με το marketing και branding τόπου. Εγώ συμμετείχα με το θέμα:  Ποια είναι τα οφέλη από την ανάδειξη της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021 και απολογισμός του θεσμού Πάτρα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2006
Πριν προβώ στην περίληψη της εισήγησης καλό θα ήταν να αναφερθεί τι είναι το marketing και branding τόπου. Το marketing τόπου ή αστικό μάρκετινγκ είναι μια στρατηγικά σχεδιασμένη διαδικασία, που παράλληλα αποτελεί και εργαλείο αστικής διακυβέρνησης, μέσω της οποίας επιτυγχάνονται οι στόχοι ανάπτυξης, αναγνωρισιμότητας και ανταγωνιστικότητας που θέτουν οι ιθύνοντες των πόλεων. Ακόμη, αυτό συμβάλλει στο να  ικανοποιηθούν οι προσδοκίες, οι απαιτήσεις και οι  ανάγκες των υποκειμένων του εσωτερικού (κάτοικοι) και εξωτερικού περιβάλλοντος (νέοι κάτοικοι, επενδυτές και τουρίστες) των αστικών κέντρων.
Το branding τόπου στοχεύει στη δημιουργία ταυτότητας για χωρικές ενότητες (π,χ. Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, πόλεις) συμβάλλοντας στην ενίσχυση της  φήμης ή τη βελτίωση της εικόνας μιας περιοχής.
Ακολουθεί το κείμενο της περίληψης:
Στη σύγχρονη εποχή κύριο μέλημα των δημοτικών αρχών είναι η ικανοποίηση των αναγκών, απαιτήσεων και προσδοκιών των υποκειμένων του εσωτερικού (κάτοικοι, επιχειρηματίες) και εξωτερικού περιβάλλοντός (επενδυτές, τουρίστες, νέοι κάτοικοι) των πόλεων προκειμένου αυτές να καταστούν ανταγωνιστικές και αναγνωρίσιμες επιτυγχάνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με  εργαλεία αστικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού πόλεων, όπως είναι το μάρκετινγκ τόπου (place marketing) ή αστικό μάρκετινγκ (urban marketing),  η αστική αναγέννηση, η ενίσχυση της δημιουργικής οικονομίας (πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες) και η διοργάνωση μεγάλων γεγονότων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης που αποτελεί αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας.
 Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και  στη βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών (π.χ. ανάπλαση πλατειών) αυτών, καθώς και στην επίτευξη της πολιτιστικής  αστικής αναγέννησης των αστικών κέντρων. Επιπλέον, παρέχει το έναυσμα για την ενίσχυση της δημιουργικής οικονομίας των περιοχών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός (mega cultural event) της  Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης συνδράμει στη βελτίωση της εικόνας και της φήμης ενός τόπου λειτουργώντας υποστηρικτικά στη στρατηγικά σχεδιασμένη  διαδικασία  του city branding μιας πόλης,  ενώ παρέχει  τη δυνατότητα  προβολής των ελκτικών του στοιχείων και δημιουργεί αισθήματα περηφάνειας στους κατοίκους του.
Εν κατακλείδι, η διοργάνωση αυτή τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης, μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», αποτελώντας σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής της πολιτικής και συμβάλλοντας στην πολιτιστική διπλωματία των πόλεων που την αναλαμβάνουν.





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου