Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Από τι κινδυνεύουν οι αγορές; - Από τα NPLs των ιταλικών και ελληνικών τραπεζών ή από τα παράγωγα της Deutsche bank;


Η αρρώστια NPLs εκδηλώθηκε σε Ιταλία και Ελλάδα αλλά ο καρκίνος των παραγώγων ακόμη δεν έχει εκδηλωθεί
Από τι κινδυνεύουν περισσότερο οι αγορές;
Από τα προβληματικά δάνεια των τραπεζών της Νοτίου Ευρώπης και ειδικά σε Ιταλία και Ελλάδα ή από τα παράγωγα των Γερμανικών και Γαλλικών τραπεζών;
Το ερώτημα αυτό τίθεται λόγω της παρέμβασης Renzi του Ιταλού πρωθυπουργού ο οποίος στην προσπάθεια του να αποφύγει την ενεργοποίηση του bail in στην Ιταλία λόγω κεφαλαιακής ανεπάρκειας των τραπεζών και για να προστατευθεί από το πολιτικό κόστος που θα επωμιστεί πιέζει ώστε….η ΕΕ και η ΕΚΤ και ο SSM να αποδεχθούνκρατική παρέμβαση ειδικά στην Monte Dei Paschi.
Μάλιστα ο Renzi δήλωσε θέλοντας να ασκήσει πίεση στην Γερμανία αν τα NPLs των ιταλικών τραπεζών μπορεί να κοστίσουν 1 τα παράγωγα ορισμένων τραπεζών στην Ευρώπη μπορεί να κοστίσουν 100, αυτή είναι η αναλογία NPLs 1 προς παράγωγα 100.
Προφανώς η Ιταλία πιέζει την Γερμανία και η αναφορά στα παράγωγα προφανώς στοχοποιούσε την Γερμανική τράπεζα Deutsche bank που μαζί με την BNP Paribas έχουν από τις μεγαλύτερες εκθέσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Οι αποκαλύψεις για τα τρωτά και αδύνατα σημεία του άλλου μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας NPLs εναντίων παραγώγων αποδεικνύει πόσο εύθραυστο και ευάλωτο είναι το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης.
Η ΕΚΤ με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης έκρυψε τα προβλήματα δεν τα επίλυσε και έτσι από την μια οι τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης έχουν εγκλωβιστεί στα προβληματικά δάνεια ειδικά Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα ενώ στις χώρες της Βορείου Ευρώπης ελλοχεύει ο κίνδυνος της κατάρρευσης μέσω παραγώγων ειδικά σε Deutsche bank ή BNP Paribas που έχουν μεγάλη έκθεση.
Η στάση της Ιταλίας και του Renzi – σε αντίθεση με την αδυναμία παρέμβασης της Ελλάδος – στο ζήτημα των NPLs των προβληματικών δανείων είναι καίρια.
Οι Ιταλοί δημιούργησαν τον Άτλαντα με 4,25 δισεκ. κεφάλαια και με στόχο να ενισχύσει την ρευστότητα των Ιταλικών τραπεζών μέσω μόχλευσης.
Ωστόσο ενόψει των stress tests της ΕΚΤ στις 29 Ιουλίου του 2016 στα οποία συμμετέχουν οι Ιταλικές τράπεζες είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες ειδικά για την Monte Dei Paschi.
Υπό τον φόβο να μην συμμετάσχουν ιδιώτες μέτοχοι και έτσι να ενεργοποιηθεί το bail in για ομολογιούχους και καταθέτες ο Ιταλός πρωθυπουργός Renzi ασκεί πιέσεις ώστε η ΕΕ να δεχθεί κρατική παρέμβαση για την διάσωση και ανακεφαλαιοποίηση των Ιταλικών τραπεζών.
Ωστόσο μια τέτοια κίνηση αν γινόταν αποδεκτή θα τίναζε στον αέρα την τραπεζική ένωση και θα δημιουργούσε κακό προηγούμενο.
Οι ελληνικές τράπεζες το 2015 υπό τον κίνδυνο του bail in υποχρεώθηκαν ουσιαστικά όλοι οι ομολογιούχοι να συμμετάσχουν στις ανακεφαλαιοποιήσεις.
Αν η πρόταση της Ιταλίας περάσει θα τιναχθεί στον αέρα το bail in και θα καταστρατηγηθεί μια πανευρωπαϊκή συμφωνία.
Η πρόταση των Ιταλών πρέπει να απορριφθεί από απαράδεκτη και μη συμβατή με τους νέους τραπεζικούς κανόνες.
Ο Renzi ο Ιταλός πρωθυπουργός ίσως να μην έδειχνε αυτόν τον ζήλο αν δεν είχε το Φθινόπωρο του 2016 κρίσιμο δημοψήφισμα.
Αν υπάρξει bail in ο Renzi θα υποστεί τις συνέπειες του τεράστιου κοινωνικού, πολιτικού και κοινωνικού κόστους…με κίνδυνο να χάσει το δημοψήφισμα.
Είναι προφανές ότι η Ιταλία έχει πρόβλημα λόγω των stress tests και οι ελληνικές τράπεζες που αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα με τα προβληματικά δάνεια δεν βρίσκονται στο επίκεντρο καθώς δεν συμμετέχουν στα stress tests.

Παρ΄ όλα αυτά τα προβληματικά δάνεια ή τα παράγωγα αποτελούν την ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Ευρώπης και των αγορών;

Στην Ιταλία τα προβληματικά δάνεια φθάνουν τα 360 δισεκ. και αντιστοιχούν στο 19% του Ιταλικού ΑΕΠ.
Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο για τις Ιταλικές τράπεζες με την Monte Dei Paschi να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις.
Π.χ. είναι ενδεικτικό ότι τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Dei Paschi φθάνουν το 49%.
Στην Intesa San Paolo την δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας με ενεργητικό 700 δισεκ. έναντι 310 δισεκ. του συνόλου των ελληνικών τραπεζών, εμφανίζει NPLs 62,6 δισεκ.
Τα 62,6 δισεκ. αντιστοιχούν στο 17% του συνόλου των προβληματικών δανείων που ανέρχονται στα 360 δισεκ. των 600 τραπεζών της Ιταλίας.
Η Intesa San Paolo εμφανίζει 361 δισεκ. δάνεια και 62,6 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Είναι ενδεικτικό ότι από τα 62,6 δισεκ. τα bad loans είναι 38,9 δισεκ. τα unlikely to pay αυτά που είναι αδύνατο να πληρωθούν 22,58 δισεκ.
Επίσης από τα προβληματικά δάνεια τα 28,8% είναι στεγαστικά και 39,5% επιχειρηματικά δάνεια.
Η Ιταλία έχει σοβαρότατο πρόβλημα με τα NPLs με τα προβληματικά δάνεια.
Τα 360 δισεκ. προβληματικά δάνεια προκαλούν κεφαλαιακές ανάγκες για τις Ιταλικές τράπεζες οι οποίες λόγω των stress tests στις 29 Ιουλίου του 2016 από την ΕΚΤ είναι ακόμη πιο οξύτατες.
Όμως το πρόβλημα στις ελληνικές τράπεζες των προβληματικών δανείων είναι ακόμη πιο οξύ.
Ενδεικτικά ανα αναφερθεί ότι τα προβληματικά ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών φθάνουν τα 116-117 δισεκ. και αντιστοιχούν στο 65% του ελληνικού ΑΕΠ…στην Ιταλία φθάνουν στο 19% του Ιταλικού ΑΕΠ.
Συν τοις άλλοις υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα στην Ελλάδα, που ονομάζεται αναβαλλόμενη φορολογία DTA και DTC που φθάνει στα 19,5 δισεκ. και αντιστοιχεί στο 63% των συνολικών κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών.
Στην San Paolo την Ιταλική τράπεζα το DTA φθάνει στα 14,5 δισεκ. και αντιστοιχεί στο 38% των κεφαλαίων που διαμορφώνονται στα 36 δισεκ. ευρώ.
Στην Deutsche bank ο αναβαλλόμενος φόρος είναι 7,5 δισεκ. που αντιστοιχεί στο 12% των συνολικών κεφαλαίων στα 46 δισεκ. ευρώ.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν και τον χειρότερο δείκτη NPLs στην Ευρώπη και την χειρότερη σχέση αναβαλλόμενης φορολογίας (όπου αναβαλλόμενη φορολογία λογιστικά κεφάλαια) έναντι των πραγματικών κεφαλαίων.
Τα NPLs τα προβληματικά δάνεια έχουν μια ιδιαιτερότητα.
Είναι υπαρκτό πρόβλημα και άμεσα χτυπάνε τα κεφάλαια, έχουν άμεση αρνητική επίδραση στα κεφάλαια όταν αυξάνονται τα NPLs.
Οι Γερμανοί και το ΔΝΤ πιέζουν τις χώρες της Νοτίου Ευρώπης να ελέγξουν τα προβληματικά δάνεια…αλλά το πρόβλημα γιγαντώνεται χωρίς να επιλύεται αποτελώντας πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για το banking.
Έτσι εξηγείται και η δραματική υποχώρηση των μετοχών στις Ιταλικές τράπεζες και τις ελληνικές τράπεζες.
Πάντως το banking αποτελεί ασθενή της ΕΕ και δεν είναι τυχαίο ότι από τα υψηλά του 2015 καταγράφουν πολύ μεγάλη πτώση -56%.

Τα προβληματικά δάνεια της Intesa San Paolo της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ιταλίας


Η αρρώστια NPLs εκδηλώθηκε σε Ιταλία και Ελλάδα αλλά ο καρκίνος των παραγώγων ακόμη δεν έχει εκδηλωθεί

Είναι προφανές ότι η Νότιος Ευρώπη και οι τράπεζες νοσούν ειδικά σε Ιταλία και Ελλάδα.
Έτσι εξηγούνται και οι μειώσεις των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών.
Όμως ακόμη και αν δεχθούμε ότι τα παράγωγα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καρκίνο…ωστόσο ακόμη δεν έχει εκδηλωθεί.
Όλοι – και όχι τυχαία – στοχοποιούν την Γερμανική τράπεζα Deutsche bank λόγω της έκθεσης σε παράγωγα.
Η Deutsche bank δεν είναι μια τυχαία τράπεζα, διαθέτει 1,74 τρισεκ. ευρώ ενεργητικό με μέσο σταθμισμένο ενεργητικό 401 δισεκ. ακραία χαμηλό και τα κεφάλαια στα 46 δισεκ.
Η Deutsche bank δεν έχει ισχυρά κεφάλαια, ωστόσο έχει καταθέσεις 559 δισεκ. δηλαδή 4,6 περισσότερες καταθέσεις από όλων των ελλήνων και 428 δισεκ. δάνεια.
Το πλεόνασμα ρευστότητας φθάνει τα 130 δισεκ. ευρώ ενώ π.χ. οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν συνολικά έλλειμμα ρευστότητας 84 δισεκ.
Η δομή των κεφαλαίων της Deutsche bank δείχνει αδυναμία ωστόσο ο αναβαλλόμενος φόρος είναι χαμηλός μόλις 7,5 δισεκ. σε σύνολο 46 δισεκ.
Ούτε τα NPLs της Deutsche bank είναι πρόβλημα καθώς αντιστοιχούν μόλις στο 4,5% των δανείων π.χ. έναντι 50% στην Ελλάδα.
Ποιο είναι το πρόβλημα της Deutsche bank;
Η εντυπωσιακά μεγάλη έκθεση σε παράγωγα που φθάνει μεταξύ 581 και 750 δισεκ. ευρώ.
Με βάση την μόχλευση η έκθεση σε παράγωγα είχε φθάσει – προσέξτε είχε φθάσει – στα 54,7 τρισεκ. ευρώ η έκθεση της Deutsche bank σε παράγωγα πάσης φύσεως, ομολογιακά, επιτοκιακά κ.α.

Έκθεση της Deutsche bank σε παράγωγα μετά από πλήρη μόχλευση 2015Μεγάλη έκθεση σε παράγωγα έχει και η BNP Paribas η μεγαλύτερη γαλλική τράπεζα με 2,12 τρισεκ. ευρώ ενεργητικό.
Η BNP Paribas δεν έχει πρόβλημα με τα NPLs διαθέτει coverage ratio 89% που αποτελεί ρεκόρ κάλυψης των δανείων με προβλέψεις.
Τα κεφάλαια της BNP Paribas ανέρχονται σε 68,7 δισεκ. ενώ η συνολική έκθεση σε παράγωγα φθάνει μεταξύ 363 και 620 δισεκ. ευρώ.
Η BNP Paribas ωστόσο διαθέτει 298 δισεκ. ρευστότητα.
Οι περιπτώσεις της Deutsche bank και της BNP Paribas μας δείχνουν ότι τα παράγωγα είναι ωρολογιακή βόμβα αλλά δεν θα σκάσει όσο η ΕΚΤ στηρίζει το τραπεζικό σύστημα με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Ένας από τους βασικούς λόγους που έχει υιοθετηθεί μια ακραία στρεβλωμένη στρατηγική από την ΕΚΤ όσο αφορά την ποσοτική χαλάρωση έχει να κάνει και με την στήριξη που παρέχει στις αγορές παραγώγων.
Δεν υπάρχει λογική 11,5 τρισεκ. δολάρια ομόλογα να έχουν αρνητικά επιτόκια, ούτε ότι 119 ομόλογα στην ΕΕ να έχουν αρνητικά επιτόκια, ούτε και τα 21 βασικά ομόλογα της Ελβετίας να έχουν αρνητικά επιτόκια.

Οι ασύμμετροι κίνδυνοι για τις ελληνικές τράπεζες

Ειδικά για τις ελληνικές τράπεζες υπάρχουν οι εξής ασύμμετροι κίνδυνοι
-Η οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε ύφεση και υπάρχουν ανησυχίες ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί
-Οι τράπεζες βρίσκονται σε ομηρία λόγω των προβληματικών δανείων
-Οι χρεοκοπίες εταιριών εντείνουν το συστημικό ρίσκο και αυξάνουν εκ νέου τα προβληματικά δάνεια
-Το πολιτικό ρίσκο θα ενταθεί καθώς η δεύτερη αξιολόγηση περιλαμβάνει μείζονος πολιτικής σημασίας ζητήματα όπως τα εργασιακά
-Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι τράπεζες να χρειαστούν νέο κύκλο ανακεφαλαιοποίησης της 4ης ανακεφαλαιοποίησης που θα ολοκληρώσει οριστικά την φάση εξυγίανσης των τραπεζών.
-Μπορεί να επενδύθηκαν μέσω αυξήσεων κεφαλαίου 60 δισεκ. στις ελληνικές τράπεζες αλλά από αυτά τα 60 δισεκ. έχουν απομείνει 28 δισεκ. ευρώ και μάλιστα ο αναβαλλόμενος φόρος είναι 19,4 δισεκ.

Πορεία τραπεζικών μετοχών σε σχέση με τα υψηλά του 2015 ή 2016 
Τράπεζες Τρέχουσα τιμή 6/7/2016Υψηλά 2015 ή 2016 Διαφορά 
BNP Paribas 38,36 ευρώ 60,25 ευρώ - Ιούλιος 2015 -36% 
Credit Agricole 7,2514,13 -  Ιούλιος 2015 -49% 
Soc. Generale 26,4047,88 -  Ιούλιος 2015 -46%
Deutsche bank 11,5433 - Απρίλιος 2015-65%
Commerzbank 5,3713,2 - Απρίλιος 2015-60%
Santander 3,326,89 - Απρίλιος 2015-52%
BBVA 4,81 9,36 - Μάρτιος 2015 -49%
Bankinter 5,57 7,24 - Μάρτιος 2015 -23%
Bankia 0,63 1,35 - Μάρτιος 2015-54%
Allied Irish 6,0725,50 - Μάρτιος 2015-76%
B of Ireland0,16500,38 - Ιούλιος 2015 -56%
BCP 0,01750,095 - Μάρτιος 2015 -82%
BPI1,101,52 - Μάρτιος 2015 -28%
Unicredit1,75806,54 - Μάιος 2015-73%
Intesa Sanpaolo1,593,55 – Ιούλιος 2015 -55% 
Monte Paschi0,28132,52 - Μάρτιος 2016 -89%
Mediobanca4,719,91 - Ιούλιος 2016-52%
Banco Popolare 1,8712 – Ιούλιος 2016 -84% 
Εθνική 0,17400,3340 - Μάιος 2016-48%
Alpha 1,422,75 - Μάιος 2016 -49%
Πειραιώς 0,140,3080 - Μάιος 2016-55%
Eurobank 0,45801,17 -  Μάιος 2016 -60%
Σύνολο ---56% 
Barclays 131,65 GBR288,95 - Ιούλιος 2015-55%
HSBC461,8 GBR646 - Απρίλιος 2015-28%
RBS148,9 GBR397 - Φεβρουάριος 15-62%
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου